Thursday, 21 April 2011

Καλό Πάσχα! - Happy Easter!


Happy Easter to all!! With a traditional onion-dyed egg.

Καλό Πάσχα σε όλους!!! Με ένα παραδοσιακό αυγό βαμμένο με κρεμμύδι.
I use white hard boiled eggs that I fold with the outer dry peel of an onion and tie them in an old stocking. Then I put them in boiling blue (or green) dye until the onion's colours transfer on the eggs.

Χρησιμοποιώ άσπρα σφιχτά βρασμένα αυγά που τα καλύπτω με τις εξωτερικές ξερές φλούδες κρεμμυδιού και τα δένω μέσα σε μια παλιά γυναικεία νάυλον κάλτσα. Τα βάζω μέσα σε μπλέ (ή πράσινη) μπογιά που βράζει έως ότου οι χρωστικές της φλούδας του κρεμμυδιού να χρωματίσουν τα αυγά.

Sunday, 17 April 2011

Hardanger -Finished once and for all when hooped!!

I've noticed that once you have your fabric put in a hoop, you must finish all the stitching in the area so as not to have to place the same area once again in it, as existing stitches may be damaged. Therefore I made a plan that helps me finish all the stitching in each triangle (the inner and the outer perimeter) and then remove the hoop.

Παρατήρησα πως αφού τοποθετήσεις το εργόχειρό σου σε τελάρο, πρέπει να τελειώσεις όλο το κέντημα στην επιφάνεια έτσι ώστε να μη χρειαστεί να το ξανατοποθετήσεις  στο τελάρo καθώς οι κεντημένες περιοχές κινδυνεύουν να καταστραφούν. Γι αυτό το λόγο έφτιαξα ένα σχέδιο που μου επιτρέπει να ολοκληρώσω κάθε γλώσσα (και την εσωτερική και την εξωτερική περίμετρο) και μετά να βγάλω το εργόχειρο από το τελάρο.


Thursday, 14 April 2011

Hardanger Progress report #3All the inside part is already finished.  Only the outer border is left to be done.

Το εσωτερικό είναι τελειωμένο. Απομένει να κεντηθεί μόνο το εξωτερικό πλαίσιο.

Saturday, 9 April 2011

Hardanger embroidery - Finished at last... ten years later !


This piece has been unfinished and sleeping in the closet for almost ten years! It has waken up at last and demanded to be finished. After a conversation beetween us, we have decided to do our best. The unfinished piece promises to be very very patient as the ages passed have left their sign on the stitcher's vision. I, the stitcher, promise to make any effort (such as to wear glasses) and continue stitching.  

Αυτό το υπέροχο εργόχειρο κοιμόταν μισοτελειωμένο στην ντουλάπα μου για δέκα χρόνα! Κάποια στιγμή ξύπνησε και απαίτησε να το τελειώσω. Μετά από μια συζήτηση μεταξύ μας αποφασίσαμε να βάλουμε τα δυνατά μας. Το εργόχειρο θα έπρεπε να δείξει πολύ μεγάλη υπομονή καθώς τα χρόνια που πέρασαν άφησαν το σημάδι τους στην όραση της κεντήστρας. Εγώ η κεντήστρα υποσχέθηκα να κάνω ότι θα περνούσε από το χέρι μου (όπως να φορέσω γυαλιά) και να συνεχίσω να κεντώ. 


Some months later the happy piece and its twin sisters that were sleeping too side by side , after beeing finished, washed and ironed,  had taken their place on my bedroom's sideboard and bedside tables.
(32 count cotton  fabric, DMC stranded cotton white - long runner 96cm x 38cm, short  runners 52cm x 33 cm) 

Μετά από λίγους μήνες το ευτυχισμένο εργόχειρο και οι δυο δίδυμες αδελφές του που κοιμούνταν κι εκείνες στο πλευρό του, τελειωμένα πλυμένα και σιδερωμένα πήραν τη θέση τους στην τουαλέτα και τα κομοδίνα της κρεβατοκάμαράς μου.
(Λευκό βαμβακερό ύφασμα με 13 κλωστές/εκατοστό, λευκό μουλινέ DMC - διαστάσεις: μεγάλο πετσετάκι 96cm x 38cm, μικρά πετσετάκια 52cm x 33 cm)

Friday, 8 April 2011

Hardanger Progress report #2


Scissors have finished their work since they  have cut for 316 times. Now it is time for the needle and thread to play their role...

Το ψαλίδι τέλειωσε τη δουλειά του αφού έκανε 316 κοψίματα. Τώρα είναι η σειρά της βελόνας και της κλωστής να παίξουν  το ρόλο τους...

Hardanger Progress report


This is my progress till today. The inner border is finished although it seemed to be endless!...

Το εσωτερικό πλαίσιο τέλειωσε σήμερα το πρωί , παρόλο που μου φάνηκε ατέλειωτο!...

Thursday, 7 April 2011

Like mother, like daughter.....


I took a look in my drawers and  have found these delicate pieces created by my mother's magic fingers. In the first and second picture you can see the first of a pair of doilies made in cutwork technique. A crochet fine lace is used as an edging.  In the third picture you can see a runner in the same technique. I use this set to decorate my bedrooms sideboard and bedside tables.

Ρίχνοντας μια ματιά στα συρτάρια μου βρήκα αυτά τα λεπτεπίλεπτα κομμάτια φτιαγμένα από τα μαγικά δάχτυλα της μητέρας μου. Στην πρώτη και δεύτερη φωτογραφία φαίνεται το ένα από τα δύο ίδια πετσετάκια σε κοφτό. Για τέλειωμα έχει τοποθετηθεί μια φινετσάτη δαντέλα με το βελονάκι. Στην τελευταία φωτογραφία φαίνεται το μεγάλο πετσετάκι φτιαγμένο με την ίδια τεχνική. Αυτό το σετ το χρησιμοποιώ για να ντύσω την τουαλέτα και τα κομοδίνα της κρεβατοκάμαράς μου.

Tuesday, 5 April 2011

Hardanger - How to fix a thread cut by mistakeAccidents happen often! Especially when cutting threads. Besides, who would ever be creative if the fear of an imminent mistake had detered him? Don't worry, it isn't the end of the world. Let's see how to fix the mess.

Ατυχήματα συμβαίνουν συχνά! Ειδικά όταν κόβουμε κλωστές.  Μην στενοχωριέστε όμως, δεν χάλασε κι ο κόσμος! Άλλωστε δεν θα δημιουργούσε ποτέ κανείς τίποτα άν άφηνε το φόβο ενός επικείμενου λάθους να τον αποτρέψει από την προσπάθειά του. Ας δούμε πως μπορούμε να διορθώσουμε τη ζημιά.


1. Remove completely the cut thread. There are three threads left.

1. Αφαιρούμε τελείως την κομμένη κλωστή κόβοντάς την κι απ' την άλλη μεριά. Απομένουν μόνο τρεις κλωστές.


2. Use your needle to wrap (from right to left) your stiching thread in the place of the drawn one.

2. Χρησιμοποιώντας τη βελόνα σαν σαίτα  υφαίνουμε την κλωστή που κεντάμε (από δεξιά προς τ' αριστερά) στην θέση αυτής που αφαιρέθηκε.


3. Do the same thing from left to right so as to get back.

3. Κάνουμε  το ίδιο από αριστερά προς τα δεξιά για να γυρίσουμε πίσω.


4. Now you have a new thread in the place of the cut one. Bring your needle to the front and continue with the first of the three wooven bars.

4. Τώρα έχουμε  μια καινούρια κλωστή στη θέση αυτής που κόπηκε κατά λάθος.  Φέρνουμε  τη βελόνα εμπρός και συνεχίζουμε με το επόμενο στυλάκι.


5. Continue stitching as usual until you finish the third woven bar. Everything is ok now. You can't see any difference, can you?

5. Συνεχίζουμε κανονικά το κέντημα ώσπου να τελειώσουμε και το τρίτο στυλάκι. Όλα τώρα είναι μια χαρά και δεν μπορεί κανείς να διακρίνει την ελάχιστη διαφορά.